Hopp til innhold

Høring – forskriftsendringer som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet

Luftfartstilsynet har nå ute på høring endringer i flere forskrifter som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet.

Luftfartstilsynet har nå ute på høring endringer i flere forskrifter som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet.

Reglene vil bli tatt inn i forordning (EU) nr. 1178/2011 og krever på norsk side en endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Som følge av innføringen av det operative regelverket foreslår Luftfartstilsynet samtidig endringer i det gjeldende nasjonale regelverket for landingsplasser.

Luftfartstilsynet ber om innspill innen 28. mars 2018. Merknadene rettes skriftlig til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk høringsuttalelsene med referanse 17/20107.

Publisert: 30.01.2018