Hopp til innhold

Høring om luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN)

Høring om forordning (EU) nr. 2018/1048 om luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN).

18. juli 2018 vedtok EU-Kommisjonen gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048. Forordningen omhandler luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN), og vil bli tatt inn i norsk rett ved endring av forskrift 6. juni 2013 nr. 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy (BSL G 6-2).

Alle høringsdokumentene er tilgjengelige nedenfor.

Eventuelle høringsuttalelser sendes Luftfartstilsynet til postmottak@caa.no, evt. til adresse Postboks 243, 8001 Bodø. Merk høringsuttalelsen med referanse nr. 18/13996.

Frist for høringsuttalelser er 22. oktober 2018.

Publisert: 07.09.2018