Sertifikat for å fly i A2

Underkategori A2 i åpen kategori gir deg mulighet til å fly inntil 50 meter fra andre personer, med droner som veier opp til 2 kg. I fremtiden, når man bruker en C2-merket drone kan man fly inntil 30 meter fra utenforstående, eller inntil 5 meter om man bruker saktemodus. For å fly i A2 må du ta en eksamen på trafikkstasjonen og gjennomføre praktisk egentrening.

Slik går du fram - for privatpersoner

  1. Gå på flydrone.no, registrer deg som privatperson / droneoperator, ta A1/A3-kurs og A1/A3-netteksamen. Sørg for at du har gyldig forsikring. Etter dette kan du fly i A1 med droner opp til 500 gram og i A3 med droner opp til 25 kg og minst 150 meter avstand fra bebodde områder.
  2. Etter at du har registrert deg på flydrone.no kan du ta A2-kurs på kurs.caa.no. (OBS: Ikke registrer deg i e-læringsportalen før du har registrert deg på flydrone.no da dette kan gi problemer med brukerkontoen.) Kurset omhandler dronesystemets ytelse og tekniske egenskaper, meteorologiske forhold du må være oppmerksom på når du flyr drone, hvordan du kan redusere bakkerisiko og og andre regler som gjelder i underkategori A2.
  3. Bestill time hos en trafikkstasjon og ta A2-eksamen der. Gebyr for å ta A2-eksamen er i 2021 på 1400 kroner. OBS: Trafikkstasjonen tilbyr også den gamle "droneeksamen" som er for piloter av RO2/RO3-operatører under overgangsordningen. For å fly i A2 må du ta "A2-eksamen". 
  4. Fullfør praktisk egentrening og send inn egenerklæring når du er ferdig. Skjema for å sende inn egenerklæring finner du øverst på siden.

Visningen av A2-sertifikat på flydrone.no er forsinket.
Inntil videre vil vi sende en bekreftelse per e-post til alle som har
bestått A2-eksamenen og sendt inn egenerklæringsskjemaet om
at de kan fly i kategori A2.

For organisasjoner med én eller flere piloter

  1. En kontaktpersonen for organisasjonen skal registrere den på flydrone.no som droneoperatør. 
  2. Alle pilotene velger "pilot" på flydrone.no og tar A1/A3-kurs, A1/A3-eksamen og A2-kurs der. 
  3. Pilotene melder seg opp til A2-eksamen på trafikkstasjonen og tar eksamen der.
  4. Pilotene gjennomfører praktisk egentrening i trygge omgivelser (A3) og sender inn skjema med egenerklæring om dette til oss. 
Visningen av A2-sertifikat på flydrone.no er forsinket.
Inntil videre vil vi sende en bekreftelse per e-post til alle som har
bestått A2-eksamenen og sendt inn egenerklæringsskjemaet om
at de kan fly i kategori A2.