Nytt EU-regelverk fra 1. januar 2021

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. Regelverket trer i kraft 1. januar 2021. Etter denne datoen må alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre enn 250 gram registrere seg på Luftfartstilsynets Flydrone.no. Nettkursene blir klare fra desember 2020.

Se også