Nytt EU-regelverk fra 1. januar 2021

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. På grunn av korona-situasjonen blir innføringen forsinket. Ny planlagt ikrafttredelsesdato for både Norge og EU er 1. januar 2021.

Se også