Lover og regler

Siden 1. januar 2021 gjelder et felles europeisk regelverk for droner og modellflyging i EU og i Norge. Nå må alle piloter av modellfly og droner med kamera eller vekt på 250 gram eller mer registrere seg. I tillegg stilles det krav til pilotens kompetanse. Kravene øker i takt med risikoen som flygingen innebærer.

Se også