Nytt EU-regelverk fra sommer/høst 2020

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. Datoen er ennå ikke klar, men fra sommer/høst 2020 vil det være mulig å registrere seg i henhold til det nye EU-regelverket. I en overgangsperiode fra 2020 til 2021 kan du velge om du vil forholde deg til de gamle eller nye reglene, deretter blir det gamle regelverket faset ut.

Se også