Nytt EU-regelverk fra 1. juli 2020

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. Fra 1. juli 2020 vil det være mulig å registrere seg i henhold til det nye EU-regelverket. I en overgangsperiode fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021 kan du velge om du vil forholde deg til de gamle eller nye reglene, deretter blir det gamle regelverket faset ut.

Se også