Hopp til innhold

Hvordan er PPL-eksamen bygget opp?

Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire svaralternativer. Det er bare ett alternativ som er riktig, de andre er feil. Det er samme teorieksamen for LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) som for PPL.
Publisert: 30.04.2018