Hopp til innhold

Endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere - klage på terminering/bortvisning fra institusjonell trening

Luftfartstilsynet fastsatte 26. april 2021 en forskrift som endrer forskrift av 17. juni 216 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriftsendringen gjelder terminering/bortvisning fra institusjonell trening.

Det gjøres endringer i §§ 6, 7 og 9. Forskriften trer i kraft 1. august 2021.

Endringsforskriften kan leses på Lovdata

Kort om endringen og bakgrunnen for denne

I vedlegg til forordning (EU) 2015/340: ATCO.AR.A.010 (a) (13) stilles det krav om at myndigheten oppretter «hensiktsmessige klage- og meldingsordninger». Bestemmelsen gjelder de tilfeller hvor opplæringsorganisasjonen har valgt å avslutte et videre utdanningsløp for en flygeleder eller flygelederelev. En slik terminering kan skje både i den perioden vedkommende tar del i institusjonell utdanning og i løpet av enhetstreningen.

I forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere §§ 6-9 er det tatt inn bestemmelser som gjelder saksbehandling og klagerett i de tilfeller hvor en utdanningsorganisasjon beslutter å avslutte enhetstreningen.

Det er imidlertid ikke helt uvanlig at utdanningsorganisasjonen finner det riktig å avslutte den institusjonelle treningen. Dagens regler omfatter ikke avslutning av denne delen av treningen. Forskriftsendringen gjør at også den institusjonelle treningen omfattes av tilsvarende klageregler som for enhetstreningen. Institusjonell trening omfatter «basic training» og «rating training» (jf. forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere av 17. juni 2016 nr. 710, vedlegg til forordning (EU) 2015/340: ATCO.D.005 (a)(1)).

Publisert: 12.05.2021