Hopp til innhold

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien. I lys av denne situasjonen skal utsettelsene bidra til å lette arbeidsbyrden hos de berørte markedsaktørene og hos luftfartsmyndighetene.

For noen forordninger er det aktuelt med å vedta en 6 måneders utsettelse av de respektive ikrafttredelsesfristene. For andre forordninger er det aktuelt å gi de som er berørt mulighet for å søke om en utsettelse. Saken er fortsatt til behandling i EU-kommisjonen, og det kan derfor komme endringer i hvilke forordninger som er omfattet, hvor lang utsettelsen blir eller andre endringer.

Følgende forordninger ventes å bli omfattet:

1. Forordninger som er vedtatt, men enda ikke trådt i kraft, og hvor EU-kommisjonen har signalisert at det ligger an til å bli vedtatt utsettelse på 6 måneder:

 • Commission Regulation (EU) 2018/1042 of 23 July 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012, as regards technical requirements and administrative procedures related to introducing support programmes, psychological assessment of flight crew, as well as systematic and random testing of psychoactive substances to ensure medical fitness of flight and cabin crew members, and as regards equipping newly manufactured turbine-powered aeroplanes with a maximum certified take-off mass of 5700 kg or less and approved to carry six to nine passengers with a terrain awareness warning system
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1387 of 1 August 2019 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards requirements for aeroplane landing performance calculations and the standards for assessing the runway surface conditions, update on certain aircraft safety equipment and requirements and operations without holding an extended range operational approval
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation No 73/2010

De respektive ikrafttredelsesfristene vil bli utsatt med 6 måneder. Endringen av fristene vil skje gjennom vedtakelse av forordninger som endrer fristene i de ulike forordningene. EU- kommisjonen har anslått at dette vil skje i løpet av mai og juni.

2. Forordning som enda ikke er vedtatt og publisert:

 • Draft Commission Delegated Regulation (EU) …/... amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards runway safety and aeronautical data

Denne rettsakten hører sammen med forordning 2020/469 som er nevnt over. Ikrafttredelsesfristen vil derfor bli utsatt tilsvarende med 6 måneder.

3. Forordning som er vedtatt og der utsettelsen er innarbeidet: 

 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/587 of 29 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky and Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Forordningen utsetter bl.a. overgangsperioden som opprinnelig skulle utløpe 7. juni 2020, med 6 måneder til 7. desember 2020.

4. Nylig vedtatte forordninger som har trådt i kraft, eller vil komme til anvendelse den nærmeste tiden: 

 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/357 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) 2018/395 as regards balloon pilot licences (applicable as of 8 April 2020) – Denne forordningen gjelder ennå ikke i Norge. 
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/358 of 4 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as regards sailplane pilot licences (applicable as of 8 April 2020) – Denne forordningen gjelder ennå ikke i Norge. 
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (applicable as of 8 April 2020) – Denne forordningen gjelder ennå ikke i Norge. Det ligger an til at deler av forordningen vil bli gjennomført i mai/juni. 
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1383 of 8 July 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 1321/2014 as regards safety management systems in continuing airworthiness management organisations and alleviations for general aviation aircraft concerning maintenance and continuing airworthiness management (applicable as of 24 March 2020) – Denne forordningen gjelder i Norge. 
 • Commission Implementing Regulation (EU) 2020/270 of 25 February 2020 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards transitional measures for organisations involved in the continuing airworthiness for general aviation and continuing airworthiness management and correcting that Regulation (applicable as of 24 March 2020) – Denne forordningen – som henger sammen med 2019/1383 - gjelder i Norge.

EU/EØS-statene var ikke var samstemte i synet på om implementeringen av disse forordningene skulle utsettes eller ikke. EU-kommisjonen har derfor konkludert med at rettsaktene ikke skal endres gjennom en endringsforordningen som utsetter fristene. Det åpnes imidlertid for at stater som har behov for en utsettelse pga. omstendighetene som følge av koronapandemien, kan søke om utsettelse i medhold av fleksibilitetsreglene i Basisforordningen. EASA er bedt om å utarbeide felles retningslinjer for dette.

Forordninger som likevel ikke blir utsatt

Disse forordningene er knyttet til andre vedtatte og publiserte forordninger, og hvor ikrafttredelsen av reglene må være sammenfallende. 

 • Commission Delegated Regulation (EU) 2020/570 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances with Regulation (EU) No 1321/2014.

Denne forordningen er knyttet til forordningene 2019/1383 og 2020/270 som trådte i kraft 24. mars 2020. EU-kommisjonen har derfor besluttet ikke å utsette ikrafttredelsen av forordningen.

 • Draft Commission Delegated Regulation (EU) …/... laying down detailed rules with regard to the acceptance of third-country certification of pilots and amending Regulation (EU) No 1178/2011

Denne forordningen er knyttet til forordningene 2020/357, 2020/358 og 2020/359 som trådte i kraft 8. april 2020. EU-kommisjonen har derfor besluttet ikke å utsette ikrafttredelsen av den kommende forordningen. 

Sist oppdatert: 19.05.2020