Hopp til innhold

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet fastsatte 2. november en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

Endringsforskriften kan leses på lovdata.no. 

Endringen foretas som følge av at det er gjort en endring i gjeldende utgave av ICAOs Doc 4444, «Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management» (PANS ATM).

Siden det i § 3 i forskrift om lufttrafikkledelse gjøres en henvisning til at PANS ATM gjelder som norsk forskrift, er det nødvendig å oppdatere henvisningen i § 3 til riktig versjon av PANS ATM.

Endringene i PANS ATM er vurdert av Luftfartstilsynet i samråd med nasjonale ytere av flygekontrolltjeneste, og funnet akseptable. Endringene omhandler i hovedsak:

  • Separasjonsmetoder
  • ATS overvåkingstjeneste
  • Contingency-prosedyrer i oseanisk luftrom
  • Wake turbulence-kategorier
  • Special air-reports
  • Strategic lateral offset procedures (SLOP) 

Det er ikke identifisert behov for å gjøre endringer i de særlige nasjonale reglene i forskrift om lufttrafikkledelse.

 

Publisert: 05.11.2020