Hopp til innhold

Endring BSL G 1-3

Endring av BSL G 1-3 - forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse - samt endringer i enkelte andre forskrifter.

Samferdselsdepartementet har 2. mars 2020 fastsatt en forskrift om endring av forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), og endringer i andre forskrifter.

Forskriften kan finnes her. 

Forskriften gjennomfører følgende forskriftsendringer:

1. Forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse – (BSL G 1-3).

  • Virkeområdebestemmelsen er noe endret.
  • Det er fastsatt nasjonale særkrav for tjenesteytere som benytter muligheten til å søke om et begrenset sertifikat, samt for slike tjenesteyter når disse sysselsetter ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel).
  • Det er fastsatt nasjonale særkrav for ytere av flyværtjenester.

2. Forskrift 26. september 2005 nr. 1074 om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

  • Denne forskriften er opphevet. Kravene til system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten anses ivaretatt gjennom forordning (EU) 2017/373.

3. Forskrift 21. august 2003 nr. 1068 om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9).

  • Forskriften er endret slik at den kun gjelder for bakketjenesten, og ikke lenger flysikringstjenesten. Kravene til system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten anses ivaretatt gjennom forordning (EU) 2017/373.

4. Forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1).

  • Forskriften er endret slik at henvisninger til regelverk som nå er opphevet er erstattet med henvisninger til gjeldende regelverk.

5. Forskrift 28. januar 2008 nr. 81 om flyværtjeneste (BSL G 7-1).

  • Denne forskriften er i utgangspunktet overflødig som en følge av forordning (EU) 2017/373 og de nasjonale særbestemmelsene til flyværtjenesten. Forskriften videreføres likevel slik at den opprettholder aktuelle krav til flyværtjeneste i tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, i påvente av nye nasjonale regler på dette området.

6. Forskrift 27. juni 2011 nr. 654 om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1).

  • I denne forskriften er § 3 opphevet. Denne bestemmelsen gjaldt krav om godkjenning av opplæringsprogrammet til personell i kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenesten. Bestemmelsen ble ansett overflødig som en følge av kravene til ATSEP i forordning (EU) 2017/373.

 

Publisert: 11.03.2020