Hopp til innhold

Part-CAO

Part-CAO er Annex Vd til Commission Regulation EU nr. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv.

CAO (Combined Airworthiness Organisation): Organisasjon som utfører vedlikeholdsoppgaver og/eller ivaretar oppgaver i forbindelse med kontinuerlig luftdyktighet. En Part-CAO organisasjon er begrenset til å håndtere ikke-komplekse luftfartøy (non-complex motor powered aircraft) og som ikke er tilknyttet en lisens iht. Regulation (EC) No 1008/2008.

Prosess for opprettelse av CAO-godkjenning

  1. Søknad på EASA Form 2 om opprettelse av organisasjon.
  2. Søknad om akseptering av personell i henhold til Part-CAO.A.035.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual. Combined Airworthiness Exposition (CAE) i henhold til Part-CAO.A.025
  4. For rettighet til å utføre Airworthiness Review, skal organisasjonen ha personell godkjent iht. CAO.A.045.  
  5. Certifying staff i henhold til Part-CAO.A.040.
  6. Ha nødvendige lokaler i henhold til Part-CAO.A.030.

 

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.

Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.
Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en fysisk kontroll på søkers adresse/fasiliteter.

Når godkjenningsprosessen er fullført, utsteder Luftfartstilsynet Combined Airworthiness Organisation Approval/Schedule, EASA Form 3-CAO.