Hopp til innhold

Aeronautical Data Quality (ADQ)

ADQ-forordningen fastsetter kvalitetskrav til luftfartsdata og luftfartsinformasjon med hensyn til nøyaktighet, oppløsning og integritet.

ADQ-forordningen EU No 73/2010, med rettelser i EU 1029/2014, er tatt inn i norsk rett fra 1. juni 2016 i Forskrift av 14.5.2007 Nr. 513 (BSL G 1-2). Med begrepet forordningen forstås både 73/2010 og 1029/2014.

Fullt originalt navn på forordningen: Commission Regulation (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky.

ADQ-forordningen regulerer innsamling, prosessering og videreformidling av både statiske og dynamiske luftfartsdata, fram til data leveres til sluttbruker. Eksempel på slike data kan være kart over flyplasser, dimensjoner på rullebaner, inn- og utflygingsprosedyrer, kart over ansvarsområder for lufttrafikktjenesten osv.

Formålet med Implementeringsplan for ADQ-forordningen i Norge er å framstille en overordnet beskrivelse og veiledning for implementering og videre arbeid med ADQ-forordningen i Norge. Det er et ønske at planen skal være oppklarende når det gjelder hva ADQ er, hva som omfattes av informasjon og data, prosedyrer og systemer, og at den skal bidra til innføringen av ADQ.

Se vedlegg over med implementeringsplan for ADQ i Norge (PDF), sam ansvarsmatrise for Aeronautical Information Publication (AIP) Norge og ADQ EU 073/2010 (Excel).

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):