Hopp til innhold

Kan jeg bli pilot om jeg har astma?

Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege, som ved behov vil kontakte Luftfartstilsynet.

På generelt grunnlag fremkommer av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 28. november 2015 nr. 1365 § 1a (2), jf. forordning (EU) nr. 1178/2011, Part-MED (punkt MED.B.015(d)(1) at søkere med astma som krever medisinsk behandling kan godkjennes av Luftfartstilsynet etter søknad fra flylege. Dette beror på en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle og avhenger av din funksjon og type medikamenter og hvilken dose du inntar. Det vil være behov for ekstra undersøkelser.

Førstegangsundersøkelser for klasse 1 (kommersielle piloter) må utføres ved et flymedisinsk senter. I Norge har vi to slike sentere. Norges Flymedisinske senter og Flymedisinsk Institutt, begge ligger i Oslo.

Publisert: 07.05.2020