Hopp til innhold

Høring – endringsforordningene 2020/1234 om AMS-tjenester på flyplasser og 2020/2148 om rullebanesikkerhet og bl.a. nytt globalt rapporteringsformat

Europakommisjonen har vedtatt to endringsforordninger av betydning for EU-sertifiserte flyplasser. Endringsforordningene gjelder nye driftstjenester på flyplassene.

Endringsforordningene er allerede vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Etter Luftfartstilsynets vurdering er det aktuelt å gjennomføre forordningene nasjonalt i påvente av EØS-gjennomføringen. Selv om endringsforordningene er vedtatt i EU, trer de ikke i kraft før på et senere tidspunkt. Saken sendes på høring primært for å informere om de kommende regelverkene, slik at flyplassoperatørene kan gjennomføre nødvendige forberedelser.

I det vedlagte høringsnotatet gir Luftfartstilsynet en beskrivelse og vurdering av regelverksforslaget. Endringsforordningene ligger også vedlagt.

Høringsfristen er satt til 30. juni 2021. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 21/07104.

Publisert: 04.06.2021