Hopp til innhold

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Trondheim helikopterplass, St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Trondheim helikopterplass, St. Olavs Hospital.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 18/17172.

Høringsfristen er satt til 26. juni 2020.

Publisert: 27.03.2020