Hopp til innhold

Søknad R102 – over Oslo sentrum

Søknadsskjema, søknadsprosedyre og regelverk for droneflyging over Oslo sentrum. Behandlingstid er to uker.

Objekter med sensorforbud: https://nsm.geodataonline.no/sensorapp/

Søk

Det skal søkes før man kan fly innenfor restriksjonsområde 102, R102, over Oslo sentrum.

Send inn

Send skjemaet til postmottak@caa.no i god tid. Behandlingstid er to uker.

Vurderingskriterier

Innspill fra politiet
Innspill fra politiet vektlegges i saksbehandlingen. Av sikkerhetshensyn vil politiet som regel ikke tillate flyging på disse dagene:

31. desember–1. januar (nyttårsaften/1. nyttårsdag)
17. mai hele døgnet (Norges nasjonaldag)
Stortingets åpningsdag
10. desember - hele døgnet (Nobels fredspris)

Risiko
All flyging må skje med akseptabel risiko. I vurderingen av risiko vektlegges:
- vekten til dronen
- om aktuelle avstandsregler kan overholdes
- omfanget av operasjonene
- operatørens kompetanse

Formål
Det skal ligge til grunn et samfunnsnyttig formål før det kan innvilges dispensasjon fra flygeforbudet. Næringsvirksomhet blir ansett som samfunnsnyttig her.
Samfunnsnytten kan vurderes opp mot ulempe eller støy som eventuelt påføres tredjepart.

Tidsbegrensning
Det gis normalt ikke dispensasjoner utover 31 dager. Unntak kan vurderes opp til 6 kalendermåneder etter en skjønnsmessig vurdering. Da vektlegges følgende:
- om operatøren tidligere har hatt dispensasjon i R102
- om operatøren har klart å overholde vilkår
- om det ikke har vært grunn til å sette kompetanse i tvil
- om operatøren har et reelt behov
- risiko for tredjepart
- samt innspill fra politiet

Tillatelser inntil et år kan vurderes for operatører som er underlagt tilsyn. I praksis betyr det spesifikk kategori, sertifisert kategori eller statsluftfart. I tillegg vurderes søknaden etter de overnevnte kriteriene.

Gebyr

Søknad om flyging i restriksjonsområde ilegges gebyr iht. gebyrforskriften § 31. For søknad om forlengelse av dispensasjon betales gebyr etter regning.

 

Kart og satellittfoto over restriksjonsområdet

Kart over restriksjonsområdet.
Kart over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større kart. Foto: Google
Satelittfoto over restriksjonsområdet.
Satellittfoto over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større foto. Foto: Google

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):