Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse basert på SORA

Hvis dronen veier mer enn 25 kg eller operasjonen ellers ikke lar seg gjennomføre i åpen kategori, kan du søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori. Større operatører kan vurdere å søke om en Light UAS Operator Certificate (LUC).

Slik søker du om operasjonstillatelse

For å søke om operasjonstillatelse, skal følgende dokumenter sendes til postmottak@caa.no:

For godkjenning som operatør i spesifikk kategori skal det betales gebyr etter regning og årsgebyr iht. gebyrforskriften.

For raskere saksbehandling, gjerne fyll ut sjekklisten for OM og SORA. Skriv inn konkrete referanser slik at det er enkelt å finne fram i dokumentene dine.

Vær oppmerksom på at det kreves en egen SORA-risikovurdering for hver operasjonstype. Hvis du bruker ulike typer fartøy eller opererer i forskjellige typer område eller luftrom, må det lages flere risikovurderinger.
Mer veiledning om SORA finner du her.

Vi anbefaler at du forbereder søknaden grundig og sender inn en mest mulig ryddig og fullstendig søknad. Det kan også være hensiktsmessig å holde antall operasjonstyper lavt i starten og heller søke om flere tillatelser etter hvert. 

Dersom du må sende store filer kan du sende de via https://luftfartstilsynet.filemail.com/.