Hopp til innhold

Alt.MoC for Steg 9

Alternative Means of Compliance (Alt.MoC) er en alternativ måte å oppfylle kravene i regelverket. Luftfartstilsynet har nå tatt i bruk en slik Alt.MoC som endrer på kravene for å utløse Steg 9 enhanced containment i SORA-analysen.

Nye krav som utløser enhanced containment

Ved bruk av denne Alt.MoC må du oppfylle tilleggskrav (enhanced containment) ved operasjoner som utføres:

  • Der en folkemengde (~20,000 mennesker eller mer) er tilstede innenfor 1 km fra operasjonsvolumet, med mindre operasjoner over folkemengder allerede er godkjent. Operatøren må ha prosedyrer på plass for å sjekke dette før hver operasjon.
  • Der nærliggende område er befolket:
    • og M1 medium eller høy er benyttet som mitigasjon, med mindre mitigasjonen også gjelder nærliggende områder; eller
    • operasjonen utføres over et kontrollert bakkeområde.
  • Der høyden på operasjonsvolumet er over 150m AGL og nærliggende område er ARC-d. Tillatelse fra LTT eller Luftfartstilsynet må skaffes før operasjonen. 
  • Med en UAS større enn 1m klassen som flys i et flyplassmiljø.

Tilleggskrav for basic containment

Dersom du velger å benytte Alt.MoC for å ikke utløse krav om enhanced containment, må du være klar over at det er lagt til et krav for basic containment - som alle må oppfylle:

  • Når luftfartøyet forlater operasjonsvolumet, må en umiddelbar slutt på flygningen iverksettes

Det må derfor beskrives tydelig i prosedyrer og sjekklister når og hvordan en nødlanding skjer (ev. kutte motorene på dronen).