Hopp til innhold

Registrering for deg som flyr drone både i jobb og privat

Her er informasjon om registrering for deg som flyr drone både i jobb og privat. På flydrone.no kan man registrere seg som privatperson, som pilot for en organisasjon, og registrere en organisasjon/virksomhet som droneoperatør. Men hva om du vil fly for organisasjon eller virksomhet, og i tillegg vil fly privat?

Det er mange mulige kombinasjoner og scenarioer. Nedenfor har vi beskrevet noen aktuelle situasjoner. Finner du ikke en beskrivelse som passer for din situasjon og trenger du en avklaring, ta kontakt med seksjonen for ubemannet luftfart. 

Eier av enkelpersonsforetak og privat

Har du enkeltpersonsforetak og vil fly privat, kan du fly på din organisasjonsregistrering. Du betaler gebyret på 220 kroner én gang og trenger kun én ansvarsforsikring*. Grunnen er at et enkeltpersonsforetak er ikke en selvstendig juridisk person.

Eventuelle ansatte i din organisasjon som flyr drone må registrere seg som pilot for din organisasjon. Dersom de også flyr drone privat må de registrere seg også som privat. Mer om det leser du nedenfor under «Pilot i virksomhet og privat».

Skal du registrere et aksjeselskap og i tillegg fly privat?

Hvis du representerer et aksjeselskap som driver med droneflyging må selskapet registreres som operatør. Om du i tillegg vil fly drone privat må du registrere deg som privat droneoperatør i tillegg (i den rekkefølgen). Dette på grunn av at et aksjeselskap er en egen juridisk person. Aksjeselskapet og du som privatperson betaler hver gebyret på 220 kroner og begge trenger hver sin ansvarsforsikring*. Eventuelle ansatte i din organisasjon som flyr drone må registrere seg som pilot for din organisasjon. Dersom de også flyr drone privat må de registrere seg også som privat. Mer om det leser du nedenfor under «Pilot i virksomhet og privat».

Pilot i virksomhet og privat

Jobber du som dronepilot i en organisasjon eller virksomhet, og ønsker å fly privat i tillegg? Da registrerer du deg først (gratis) som pilot for en organisasjon, og så som privat. Du trenger ansvarsforsikring* som privat og betaler gebyret på 220 kroner kun som privat. Grunnen til at du trenger egen registrering som privat er at din arbeidsgiver ikke er ansvarlig for din flyging når du ikke er på jobb.

Flyr du kun drone som ansatt i en organisasjon trenger du selvsagt ingen registrering som privat.

* dersom dronen(e) veier 250 gram eller mer eller har kamera

Sist oppdatert: 20.06.2022