Kan jeg bruke min gamle drone?

Det kommer helt an på hva du ønsker å gjøre og svaret avhenger av hvilken kategori du havner i. Innenfor åpen kategori er det strengere krav for droner som ikke er CE-merket, men fram til 1. juli 2022 gjelder overgangsregler.

For «åpen kategori» skal flyging gjennomføres med droner som er tilpasset hver sub-kategori. Disse tilpasningene skal være på plass allerede når du kjøper dronen.  

De nye dronene til bruk i åpen kategori vil bli CE-merket innenfor 5 kategorier, C0-C4. Alle droner som ikke er merket med CE er klassifisert som «legacy». Selvbygde droner faller også utenfor denne CE-merkingen.

OBS: CE-merkingen kan ikke gis i ettertid, følgelig er det ikke mulig å modifisere dronen du allerede har for å få den til å passe inn i en av CE-kategoriene.

Noen «legacy» droner (droner som var på markedet før juli 2022) vil være mulig å bruke videre i «åpen kategori», men de har da strenge restriksjoner på vekt og sikkerhetsavstander.

Krav og begrensninger for de ulike underkategoriene i åpen kategori

Åpen kategori – sub-kategori A1

 • C0 eller C1 merking av dronen
 • Ingen eller lav risiko overfor andre
 • Å fly over tredjepart er lov (ikke en gruppe personer) med C0
 • Overflygning er ikke lovlig med C1

Åpen kategori – sub-kategori A2

 • C2 merking av dronen
 • Sikkerhetsavstander til tredjepart
 • 30 meter horisontal avstand med C2
 • 5 meter horisontal avstand er lov når farten er under 3m/s

Åpen kategori – sub-kategori A3

 • C3 og C4
 • Tredjepart skal ikke være i nærheten av flygningen
 • Må holde en avstand på 150 meter horisontalt til bolig-, industri-, nærings-, og rekreasjonsområder
 • Droner opp til 25 kg kan brukes innenfor denne kategorien, også selvbygde og droner uten merking («legacy» droner).
Sist oppdatert: 31. jul 2020