Hopp til innhold

Hvordan vet jeg om dronen min har Maximum Takeoff Mass (MTOM) 250 gram eller mindre?

Reglene om MTOM forholder seg til egenskapene dronen faktisk har («Luftfartøy som har en MTOM på 250 gram»).

Dersom ikke produsenten har oppgitt dette, er det operatøren som må forvisse seg om at MTOM ikke er større. Operatøren bør da spesifisere dette i operasjonsmanualen, evt. ved å spesifisere at det ikke er tillatt å påmontere noe utstyr på dronen ved operasjoner som krever MTOM 250 gram eller mindre.

Sist oppdatert: 31.07.2020