Hopp til innhold

Informasjon om teorieksamen for trafikkflygere og intstrumentrettigheter

Her finner du informasjon om eksamen for; Airline Transport Pilot Licence (ATPL), Commercial Pilot Licence (CPL) og Instrument rating (IR/BIR/CB-IR).

Gjennomføring av teorieksamen til ATPL/CPL/IR/BIR/CB-IR skjer ved enkelte av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Teorieksamen er tilgjengelig på engelsk.

Gjennomføring av teorieksamen er regulert i Part-FCL.025, ARA.FCL.300, BSL C 1-1a og Forvaltningsloven kapittel IV og kapittel VI.

De som skal avlegge teorieksamen skal sende registrering til Luftfartstilsynet via godkjent flyskole (ATO) på gjeldende eksamenstype. Benytt skjema NF-1139. Ved omprøve skal det ikke sendes inn ny registrering.

Har kandidaten karantene på grunn av juks i Norge eller annet europeisk land, vil vedkommende ikke kunne gå opp til teorieksamen før karantenetiden er utløpt.

Faktura sendes i etterkant av gjennomført teorieksamen og det faktureres pr. fag. Det fakturers også for omprøver og for prøver som er booket, men ikke gjennomført på grunn av ugyldig fravær.

Satsen er angitt i Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2). Vi gjør spesielt oppmerksom på gebyrforskriftens § 9 «Virkning av manglende betaling».

Kandidater ved norske godkjente flyskoler (ATO) blir booket til teorieksamen av skolen. Privatister og kandidater fra utenlandske flyskoler (ATO) vil motta e-post med informasjon om hvordan de selv booker tidspunkt for teorieksamen.

Eksamenssteder, eksamensperioder og eksamensreglement finnes i egen oversikt. Det er viktig å sette seg inn i eksamensreglementet før teorieksamen gjennomføres. Gyldig legitimasjon må forevises ved oppmøte. Informasjon om hvilken legitimasjon som godtas finner du her. Se eksamensreglementet for tillatte hjelpemidler. Statens vegvesen har myndighet til å bortvise kandidater som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre teorieksamen.

Eksamensresultatet er tilgjengelig for kandidaten umiddelbart etter at teorieksamen er gjennomført. Kandidaten vil deretter motta en e-post med eksamensresultatet. Luftfartstilsynet utsteder vitnemål når samtlige fag til gjeldende teorieksamen er bestått.

Teori for ATPL/CPL/IR/BIR/CB-IR er gyldig i 36 måneder fra datoen siste fag til gjeldende teorieksamen er bestått.