Hopp til innhold

Forsyninger til flygningen

Forsyninger til flygingen er alle gjenstander som skal bringes om bord i et luftfartøy for bruk, konsumering eller salg til passasjerer eller mannskap under flyging utenom håndbagasje, ansattes medbragte gjenstander eller luftfartsselskapets post og materiell. Alle forsyninger til flygningen skal sikkerhetskontrolleres.

Leverandører av forsyninger som vanskelig lar seg sikkerhetskontrollere og/eller leverandører som ofte leverer forsyninger til flygningen, kan kontakte luftfartsselskapet eller en sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygningen for å bli utpekt som kjent leverandør. Obs: Kjent leverandør kan ikke levere direkte til luftfartøyet.

Leverandører av forsyninger som vanskelig lar seg sikkerhetskontrollere og/eller leverandører som ofte leverer forsyninger til flygningen, og skal levere direkte til luftfartøyet, kan søke Luftfartstilsynet om godkjenning som sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygningen («SLFF»).