Hopp til innhold

Alternative Means of Compliance (Alt.MoC)

De felleseuropeiske reglene tillater at statene vedtar alternative måter å tilfredsstille forskriftskrav på. I Norge må slike Alternative Means of Compliance (Alt.MoC) først godkjennes av Luftfartstilsynet.

Godkjente Alt.MoCs skal publiseres slik at alle luftfartsaktørene skal kunne kjenne til og ha mulighet til å benytte disse.