Hopp til innhold

Sletting av heftelser

Alle heftelser som hviler på et luftfartøy kan slettes. Fremgangsmåten avhenger av hvilken type heftelse det gjelder.

Luftfartsloven § 3-35 og registreringsforskriften § 27 fastsetter regler om slettelse av heftelser registrert i Norges luftfartøyregister (NLR).

Sletting av pantedokumenter

Pantobligasjoner som hefter på luftfartøy er i utgangspunktet omsetningsgjeldsbrev. Når en slik heftelse skal slettes, må originalobligasjonen sammen med kvittering fra panthaver om at obligasjonen kan slettes oversendes Norges luftfartøyregister. Med mindre panthaver er en advokat eller bank eller kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, skal panthavers signatur bekreftes med firmaattest eller kopi av offentlig godkjent legitimasjon. Hvis panthaver ikke er norsk bank eller privatperson, må rett signatur bekreftes av Notarius Publicus og påføres apostille. Hvis panthaver er en utenlandsk juridisk person, må rett underskrift og rett signatur bekreftes i samsvar med registreringsforskriften § 20.

Hvis man ikke finner igjen originalobligasjonen, må man gå veien om mortifikasjon for å få den slettet fra registeret. Eventuelt kan man vente på at rettsvernet foreldes.

Ta kontakt med NLR hvis et pantedokument skal slettes og man ikke finner originaldokumentet.

Sletting av øvrige heftelser

For øvrige heftelser (for eksempel leieavtaler, forkjøpsretter eller rådighetsinnskrenkninger) er det tilstrekkelig at Norges luftfartøyregister mottar en skriftlig begjæring fra rettighetshaver om at heftelsen kan slettes. Med mindre rettighetshaveren er en advokat eller bank eller kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, skal rettighetshaverens signatur bekreftes med firmaattest eller kopi av offentlig godkjent legitimasjon.

Sletting som følge av foreldelse av rettsvernet

Ifølge luftfartsloven § 3-34 vil rettsvernet som hovedregel, for de fleste pantedokumenter, foreldes ti år etter dagbokføringen. Når rettsvernet er foreldet skal Norges luftfartøyregister av eget tiltak slette heftelsen.

Kontakt Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø