Hopp til innhold

Hvordan dokumenterer jeg vedlikeholdserfaring for utstedelse eller utvidelse av vedlikeholdssertifikat?

Praksis kan dokumenteres via en loggbok, utskrift fra vedlikeholdssystem eller en utfyllende attest. En loggbok eller utskrift fra et vedlikeholdssystem må som minimum inneholde en referanse som knytter den til deg, dato, sted, luftfartøysregistrering, og hva som er utført. Den kan også ha en ATA-angivelse om mulig. Beskrivelsen av hva som er utført må være forståelig for oss, og kan ikke bare være en referanse til en workorder eller lignende.

En utfyllende attest må beskrive perioden du har vært ansatt, stillingen du har hatt, arbeidsted, arbeidsoppgaver, om du har arbeidet på komplette luftfartøy eller deler av luftfartøy.

Vi ser gjerne at praksisen dokumenteres både med attest og loggbok eller utskrift fra vedlikeholdssystem.

Publisert: 05.12.2022