Prosedyre for fleksibel bruk av luftrommet

Det finnes en prosedyre utgitt av luftfartsmyndighetene som styrer bruk og fordeling av luftrommet.

Gjeldende prosedyre ble publisert 28. januar 2021, og den forklarer i detalj hvordan konseptet om fleksibel bruk av luftrommet (Flexible Use of Airspace, FUA) skal brukes i norsk luftrom. Prosedyren med vedlegg finner du under:

Prosedyre for fleksibel bruk av luftrommet.