Prosedyre for fleksibel bruk av luftrommet

Prosedyre utgitt av luftfartsmyndighetene som styrer bruk og fordeling av luftrommet.

Gjeldende prosedyre ble publisert 4. november 2021, og den forklarer i detalj hvordan konseptet om fleksibel bruk av luftrommet (Flexible Use of Airspace, FUA) skal brukes i norsk luftrom. Se prosedyrens vedlegg nedenfor.