Hopp til innhold

Flysikringsavgifter

Flysikringsavgifter består av underveisavgift («en route») og terminalavgift («TNC»), og betales for flyging i luftrom med lufttrafikktjenester.

Gjeldende avgifter for 2023

Terminalavgiften er forskjellig for de store lufthavnene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og de øvrige. Den beregnes ved å multiplisere avgiftssatsen med antall «service units» den aktuelle flygingen utgjør. Service units beregnes med utgangspunkt i flyets vekt.

  • Terminalavgift for de fire store lufthavnene: NOK 1816,34 x (MTOW i tonn/50)0,7
  • Terminalavgift for de øvrige lufthavnene: NOK 1089,80 x (MTOW i tonn/50)0,9

Underveisavgiften beregnes ved å multiplisere avgiftssatsen med antall «service units» den aktuelle flyginger utgjør. Service units beregnes med utgangspunkt i flyets vekt og lengden på flygingen. Avgiften beregnes dermed slik:

NOK 542,91 x (distanse i km/100) x √(MTOW i tonn/50)