Godkjente sjøflyplasser

Liste over sjøflyplasser.

Sjøflyplass med konsesjon og teknisk-operativ godkjenning

  • Bergen sjøflyplass, Sandviken
  • Bykle sjøflyplass, Hovden
  • Notodden
  • Oslo sjøflyplass, Lilløykilen

Sjøflyplass med konsesjon uten teknisk-operativ

  • Oslo sjøflyplass, Fornebu
  • Fagernes sjøflyplass, Strandefjorden