Velkommen til Luftfartskonferansen 2021 – DIGITAL

Covid-19-pandemien har satt en hel luftfartsnæring på bakken. Alle vet at krisen har gitt store utfordringer, men har den også gitt muligheter? Hva blir den neste krisen? Hvordan kommer luftfarten seg på vingene igjen? Få svar på disse spørsmålene, og flere, på Luftfartskonferansen 2021! Siri Lill Mannes vil lede oss igjennom plenumsprogrammet på første dag av konferansen, mens dag to vil bestå av spissede parallellsesjoner.