Skip to content

Høring - Ny forskrift om mikrolette luftfartøy

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til ny nasjonal forskrift om luftfart med sportsfly.

Forskriften skal erstatte dagens forskriftsregelverk om mikrofly, BSL B2-5 og BSL D 4-8. Som ledd i vårt arbeid med å utrede saken sendes den på høring.

Kommentarer til de foreslåtte reglene kan sendes til Luftfartstilsynet via e-post til postmottak@caa.no innen 10. mars 2023, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Vi ber om at dette merkes med saksnummer: 22/00150.

Høringsfristen er 10. mars 2023.

Last updated: 16.12.2022