Dronelek
Bruk av droner til lek og hobby

Gratulerer med ny drone!
Her er regler og retningslinjer for dronelek.

Reglene er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, japansk, kinesisk, fransk:
www.droneleik.no / Drone Guide for Leisure and play/ Droneinformasjon på flere språk

Ansvar

Du har selv ansvar for å kjenne lovene og regelverket som angår droner. Dronelek.no er en oppsummering av de viktigste reglene.

Dronelek går under "modellfly" i lovverket og bør leses på www.lovdata.no.


Hold avstand fra lufthavner:
Ikke fly nærmere enn 5 km.

Du skal alltid kunne se dronen.
Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

Hold en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk. Gjelder trafikk på veier, på sjøen og i luften.

Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte!

5 hovedregler

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.