Dronelek
Bruk av droner til lek og hobby

Gratulerer med ny drone!
Her er regler og retningslinjer for dronelek.

Reglene er også tilgjengelig på nynorsk og engelsk:
www.droneleik.no / Drone Guide for Leisure and play

Ansvar

Du har selv ansvar for å kjenne lovene og regelverket som angår droner. Dronelek.no er en oppsummering av de viktigste reglene.

Dronelek går under "modellfly" i lovverket og bør leses på www.lovdata.no.


Hold avstand fra lufthavner:
Ikke fly nærmere enn 5 km.

Du skal alltid kunne se dronen.
Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

Hold en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk. Gjelder trafikk på veier, på sjøen og i luften.

Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte!

5 hovedregler

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.