Sentralbord: 75 58 50 00 (08.00 - 15.00)    E-post   Personvern
   Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.00)

Luftfartsforhandlinger med Russland

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 28. og 29. juni 2016 i Oslo.

Utvidelse av flygeforbud for EC225LP og AS332L2

Luftfartstilsynet har med virkning fra 1. juni 2016 utvidet flygeforbudet for helikoptertypene EC225LP og AS332L2. Det betyr at det heller ikke skal flyges søk- og redningsoppdrag (SAR) med de to helikoptertypene. Utvidelsen av flygeforbudet skjer etter at Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sent 1. juni offentliggjorde en ny foreløpig rapport etter den tragiske ulykken ved Turøy 29. april.

Endring i regler om utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell

Luftfartstilsynets veiledning for utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell (kapittel 11) har frem til nå vært basert på gammelt regelverk (EU) 2320/2002. Denne rettsakten ble erstattet av forordning (EF) nr. 300/2008, forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU i 2011.

Sikkerhetshendelse på sikkert nettsted

Tirsdag 10. mai ble Luftfartstilsynet gjort oppmerksom på en sikkerhetsmangel på våre nettsider. Det aktuelle nettstedet ble stengt, problemet utbedret og siden er nå åpnet for bruk igjen. Likevel ønsker vi å kommentere – og beklage – hendelsen.