Sentralbord: 75 58 50 00 (08.00 - 15.00)    E-post   Personvern
   Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.00)

Luftfartstilsynet utvider flygeforbudet til også å gjelde helikoptertypen AS332L2

Kort tid etter ulykken innførte Luftfartstilsynet et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Luftfartstilsynet har besluttet at flygeforbudet skal utvides til å gjelde for helikoptertypen AS332L2

Endring i regler om utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell

Luftfartstilsynets veiledning for utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell (kapittel 11) har frem til nå vært basert på gammelt regelverk (EU) 2320/2002. Denne rettsakten ble erstattet av forordning (EF) nr. 300/2008, forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU i 2011.

Sikkerhetshendelse på sikkert nettsted

Tirsdag 10. mai ble Luftfartstilsynet gjort oppmerksom på en sikkerhetsmangel på våre nettsider. Det aktuelle nettstedet ble stengt, problemet utbedret og siden er nå åpnet for bruk igjen. Likevel ønsker vi å kommentere – og beklage – hendelsen.

Flygeforbud for EC225LP

Luftfartstilsynet utstedte 29. april et umiddelbart sikkerhetsdirektiv som innebærer et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Forbudet gjelder inntil videre og for norskregistrerte fartøy og operasjoner innenfor norsk område.

Ut og reise?
Skal du reise med fly? Her finner du en oversikt over det mest sentrale regelverket for flypassasjer og hva det innebærer for deg.
For media

Jobber du i media? Her kan du få hjelp fra vår kommunikasjonsavdeling, eller finne bilder, oversikter og innlegg som Luftfartstilsynet står bak.

Les mer...

Om oss

Her finner du informasjon om Luftfartstilsynet.

Les mer...