NF-1128 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet endret statsborgerskap.

Luftfartstilsynet har etablert prosedyrer for utstedelse og dokumentasjon av CCA i henhold til PART-ARA.CC.100 (a) og det ligger søknadsskjema for søknad om utstedelse av CCA på vår hjemmeside.

Det fremkommer i AMC1 ARA.GEN.315 at en CCA innehaver ikke skal være innehaver av flere enn én CCA til enhver tid.

Ved utstedelse av CCA etter endring av navn, statsborgerskap eller ved utstedelse av duplikat, skal tidligere utstedt CCA makuleres.

Melding om endring av statsborgerskap

Dersom innehaver av CCA endrer sitt statsborgerskap skal det flyselskap og eller treningsorganisasjon som har utstedt CCA ha melding om dette, vedlagt dokumentasjon på endring av statsborgerskap, for eksempel kopi av nytt pass.

  • Innehaver av CCA skal fylle ut skjema NF-1128 E Change of citizenship – Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation (øverst på denne siden).
  • Innehaver skal levere søknad med påkrevd dokumentasjon spesifisert i søknaden til aktuelt flyselskap eller treningsorganisasjon som utstedte innehavers gjeldende CCA.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal foreta endring av statsborgerskap i sine systemer. De skal utstede CCA med nytt statsborgerskap med samme referansenummer og arkivere søknaden på innehavers arkivmappe. Det skal alltid være samsvar om innehavers statsborgerskap i forhold til gyldig pass og CCA.

Andre forhold ved endring av statsborgerskap

Dersom utstedende organisasjon ikke eksisterer, må flyselskap eller treningsorganisasjon sørge for at innehaver sender søknad/henvendelse til det aktuelle lands myndighet og informerer om sin endring av statsborgerskap. Innehaver legger ved kopi av sitt gjeldende CCA, kopi av dokumentasjon på endret statsborgerskap og forklaring på at organisasjonen ikke lenger eksisterer. Det aktuelle lands myndighet vil da normalt utstede en ny CCA.

Innehaver tjenestegjør på sin gjeldende CCA med kopi av sin dokumentasjon på endret statsborgerskap inntil innehaver mottar sitt nye CCA.

Sist oppdatert: 30. aug 2021