NF-1083 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet navneendring.

Luftfartstilsynet har etablert prosedyrer for utstedelse og dokumentasjon av CCA i henhold til PART-ARA.CC.100 (a).

Det fremkommer i AMC1 ARA.GEN.315 at en CCA innehaver ikke skal være innehaver av flere enn én CCA til enhver tid.

Ved utstedelse av CCA etter endring av navn, statsborgerskap eller ved utstedelse av duplikat, skal tidligere utstedt CCA makuleres.

Melding om endring av navn

Dersom innehaver av CCA endrer sitt navn eller statsborgerskap skal det flyselskap og/eller treningsorganisasjon som har utstedt CCA ha melding om dette, vedlagt dokumentasjon på navneendring eller statsborgerskap, f. eks. kopi av nytt pass.

Ved endring av navn:

  • Innehaver av CCA skal fylle ut skjema NF-1083 E Change of name – Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation (øverst på denne siden).
  • Innehaver skal levere søknad med påkrevd dokumentasjon spesifisert i søknaden, til aktuelt flyselskap eller treningsorganisasjon som utstedte innehavers gjeldende CCA.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal foreta endringer av navn i sine systemer. De skal utstede CCA med nytt navn med samme referansenummer og arkivere søknaden på innehavers arkivmappe. Det skal alltid være samsvar på innehavers navn i forhold til gyldig pass og CCA.

Andre forhold ved endring av navn

Dersom utstedende organisasjon ikke eksisterer, må flyselskap eller treningsorganisasjon sørge for at innehaver sender søknad/henvendelse til det aktuelle lands myndighet og informerer om sin navneendring. Innehaver legger ved kopi av sitt gjeldende CCA, kopi av dokumentasjon på endret navn og forklaring på at organisasjonen ikke lengre eksisterer. Det aktuelle lands myndighet vil da normalt utstede en ny CCA.

Innehaver tjenestegjør på sin gjeldende CCA med kopi av sin dokumentasjon på endret navn, inntil innehaver mottar sitt nye CCA.

Sist oppdatert: 30. aug 2021