NF-1082 E

Søknad om førstegangsutstedelse av Cabin Crew Attestation.

Luftfartstilsynet har etablert prosedyrer for utstedelse og dokumentasjon av CCA i henhold til PART-ARA.CC.100 (a).

Det fremkommer i AMC1 ARA.GEN.315 at en CCA innehaver ikke skal være innehaver av flere enn én CCA til enhver tid.

Ved utstedelse av CCA etter endring av navn, statsborgerskap eller ved utstedelse av duplikat, skal tidligere utstedt CCA makuleres.

Førstegangsutstedelse av CCA

Kvalifikasjoner for kabinpersonale som er involvert i ervervsmessige lufttransportoperasjoner:

  • Søker skal minst være 18 år.
  • Søker som ønsker å få utstedt CCA skal ha bestått grunnleggende trening (Initital training course) i henhold til CC.TRA.220.

For søkere som tidligere har operert under EU-OPS må de i tillegg dokumentere at de har vært i aktiv tjeneste innenfor de fem siste årene fra søknadsdato. Ref.: Article 11a Cabin crew qualifications and related attestations 2 (c):

1. Cabin crew members involved in the commercial operation of aircraft referred to in Article 4(1)(b) and (c) of Regulation (EC) No 216/2008 shall be qualified and hold the related attestation in accordance with the technical requirements and administrative procedures laid down in Annexes V and VI.

2. Cabin crew members holding, before this Regulation applies, an attestation of safety training issued in accordance with Regulation (EEC) No 3922/91 (“EU-OPS”):

  • (a) shall be deemed to be compliant with this Regulation if they comply with the applicable training, checking and recency requirements of EU-OPS; or
  • (b) if they do not comply with the applicable training, checking and recency requirements of EU-OPS, they shall complete all required training and checking before being deemed to be compliant with this Regulation; or
  • (c) if they have not operated in commercial operations by aeroplanes for more than 5 years, they shall complete the initial training course and shall pass the related examination as required in Annex V before being deemed to be compliant with this Regulation.

Når søker har oppfylt kravene ovenfor skal søker fylle ut skjema NF-1082 E Application for the initial issue of Cabin Crew Attestation (øverst på denne siden).

Søker skal levere utfylt søknad til aktuelt flyselskap eller CCTO som skal utstede CCA til søker, forutsatt at organisasjon har godkjenning til dette.

Dersom søker har gjennomført trening ved organisasjon som ikke er godkjent som utsteder av CCA av Luftfartstilsynet, skal søknaden sendes til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil oppfordre flyselskap eller CCTO som selv ikke har godkjenning til å utstede CCA, om å sende inn en samlet søknad til Luftfartstilsynet etter hvert kabinkurs på lik linje med tidligere søknader om utstedelse av kabinsertifikat.

Sist oppdatert: 30. aug 2021