NF-1084 E

Søknad om duplikat av eksisterende Cabin Crew Attestation.

Luftfartstilsynet har etablert prosedyrer for utstedelse og dokumentasjon av CCA i henhold til PART-ARA.CC.100 (a) og det ligger søknadsskjema for søknad om utstedelse av CCA på vår hjemmeside.

Det fremkommer i AMC1 ARA.GEN.315 at en CCA innehaver ikke skal være innehaver av flere enn én CCA til enhver tid.

Ved utstedelse av CCA etter endring av navn, statsborgerskap eller ved utstedelse av duplikat, skal tidligere utstedt CCA makuleres.

Duplikat av utstedt CCA

Dersom innehaver av CCA mister, ødelegger eller blir frastjålet sitt CCA, skal innehaver:

  • Fylle ut skjema NF-1084 E Application for the issue of a duplicate of Cabin Crew Attestation (øverst på denne siden).
  • Innehaver som søker om duplikat av CCA skal beskrive årsak til dette på søknadsskjema for duplikat.
  • Innehaver skal levere søknad, med påkrevd forklaring, til aktuelt flyselskap eller treningsorganisasjon som utstedte innehavers gjeldende CCA.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal tilstrebe og utstede ny CCA med samme nummer-referanse som original CCA og arkivere søknaden på innehavers arkivmappe.

Andre forhold ved duplikat av utstedt CCA

Dersom utstedende organisasjon ikke eksisterer, må flyselskap eller treningsorganisasjon sørge for at innehaver sender søknad/henvendelse til det aktuelle lands myndighet og søker om duplikat. Innehaver legger ved kopi av sitt gjeldende CCA (som flyselskap eller treningsorganisasjon har i sitt arkiv) med erklæring på at gjeldende CCA er mistet eller ødelagt og forklaring på at utstedende organisasjon ikke lenger eksisterer. Det aktuelle lands myndighet vil da normalt utstede duplikat, alternativt ny CCA med nytt referansenummer.

Innehaver tjenestegjør på kopi av gjeldende CCA og kopi av sin søknad/henvendelse til det aktuelle lands myndighet om duplikat inntil innehaver mottar sitt duplikat fra myndigheten.

Sist oppdatert: 30. aug 2021