Hopp til innhold

Zero Emission Regional Aviation Conference

Elfly

Grønn luftfart er et initiativ bestående av Luftfartstilsynet, Avinor, Sintef og Norsk industri. Vi inviterer til vår første tverrfaglige, internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18. oktober. Les mer om «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem» her.

Det haster med å få til overgangen til en grønnere luftfart, og den regionale luftfartssektoren vil være svært viktig for å få på plass ny teknologi og nye energibærere som kan bidra til det grønne skiftet. Økt samarbeid er nøkkelen som kan få fart på innovasjonen og redusere tiden det tar å få nye, miljøvennlige løsninger på markedet.

Med bred erfaring fra å elektrifisere privatbilsegmentet og bringe null- og lavutslippsløsninger til det maritime markedet, samt tilgang til fornybar energi og høyt motiverte nøkkelinteressenter, er Norge godt posisjonert for å ta initiativ til en felles innovasjonsarena for regional luftfart. Programmet Grønn luftfart ble derfor nylig lansert av Luftfartstilsynet, Avinor, SINTEF og Norsk Industri for å koordinere og tilrettelegge en slik prosess.

For å markere starten på dette initiativet, har vi gleden av å invitere deg til den første internasjonale, tverrfaglige konferansen om fremtidig regional nullutslippsluftfart. Der ønsker vi å samle sentrale interessenter som representerer hele økosystemet innen luftfart, og som kan spille en rolle i å akselerere den grønne omstillingen. I løpet av konferansen ønsker vi å identifisere nøkkelområder å prioritere på kort sikt og finne ut hvordan vi kan samarbeide for å utvikle, teste og introdusere nye løsninger raskere.

Konferansen holdes i Det Gamle Biblioteket på Arne Garborgs Plass 4 i Oslo fra klokken 09.30–17.00. Det er gratis inngang, og lunsj er inkludert. Velkommen!

Det er begrenset med plasser. Meld deg på her før 10. oktober 2022.