Zero Emission Regional Aviation Conference

Elfly

Grønn luftfart er et initiativ bestående av Luftfartstilsynet, Avinor, Sintef og Norsk industri. Vi inviterer til vår første tverrfaglige, internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18. oktober. Les mer om «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem» her.

Det haster med å få til overgangen til en grønnere luftfart, og den regionale luftfartssektoren vil være svært viktig for å få på plass ny teknologi og nye energibærere som kan bidra til det grønne skiftet. Økt samarbeid er nøkkelen som kan få fart på innovasjonen og redusere tiden det tar å få nye, miljøvennlige løsninger på markedet.

Med bred erfaring fra å elektrifisere privatbilsegmentet og bringe null- og lavutslippsløsninger til det maritime markedet, samt tilgang til fornybar energi og høyt motiverte nøkkelinteressenter, er Norge godt posisjonert for å ta initiativ til en felles innovasjonsarena for regional luftfart. Programmet Grønn luftfart ble derfor nylig lansert av Luftfartstilsynet, Avinor, SINTEF og Norsk Industri for å koordinere og tilrettelegge en slik prosess.

For å markere starten på dette initiativet, har vi gleden av å invitere deg til den første internasjonale, tverrfaglige konferansen om fremtidig regional nullutslippsluftfart. Der ønsker vi å samle sentrale interessenter som representerer hele økosystemet innen luftfart, og som kan spille en rolle i å akselerere den grønne omstillingen. I løpet av konferansen ønsker vi å identifisere nøkkelområder å prioritere på kort sikt og finne ut hvordan vi kan samarbeide for å utvikle, teste og introdusere nye løsninger raskere.

Konferansen holdes i Det Gamle Biblioteket på Arne Garborgs Plass 4 i Oslo fra klokken 09.30–17.00. Det er gratis inngang, og lunsj er inkludert. Velkommen!

Det er begrenset med plasser. Meld deg på her før 10. oktober 2022.