Hopp til innhold

Lansering av ny Securityportal

Security, Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor, Dag Spant. Foto: Avinor, Dag Spant

Luftfartstilsynet lanserer nå en ny versjon av Securityportalen. Portalen er primært etablert for å kunne gjøre security-regelverk og beredskapsinformasjon bedre tilgjengelig for ansvarspersonell hos norske luftfartsoperatører.

Nytt i portalen er først og fremst design og at den også nå er tilgjengelig i mobilversjon. Portalen er lett å finne frem i og det er lagt til rette for fremtidig utvikling.

De fleste brukere av den gamle portalen er overført til den nye etter en «vask» og de kan logge seg rett inn i portalen nå. Har du hatt tilgang og ikke kommer inn i den nye portalen, må du søke på nytt. Den gamle portalen er gjort utilgjengelig.

Pålogging til portalen foregår som før.

Portalen er til for utpekt ansvarspersonell hos forskjellige operatører i norsk luftfart. Luftfartstilsynet vurderer behovet og gir tilgang hvis vi vurderer at behovet er til stede. 

 

 

 

 

Publisert: 26.10.2022