Nasjonalt sertifiserte luftfartøy - Husk fristen for vedlikeholdsordning

Spitfire vinge
Reparasjon vinge. Foto: Thomas Hytten

Etter 1. januar 2023 må enkelte seilfly, ballonger, fly og helikopter med nasjonal godkjenning enten ha på plass en kontrakt med en N-CAMO/N-CAO eller ha etablert en vedlikeholdsordning for luftfartøyet som er godkjent av Luftfartstilsynet.

Dette gjelder følgende nasjonalt sertifiserte luftfartøy:

  • Luftfartøy med MTOM over 2730kg
  • Helikopter med MTOM over 1200kg
  • Tidligere militære luftfartøy
  • Luftfartøy med jetmotor eller mer enn en turboprop
  • Alle luftfartøy som skal benyttes til å tilby opplevelsesflyging

Krav til vedlikeholdsordning

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy – BSL B 3-3, trådte i kraft 1. juli 2021. Regelverket setter krav til vedlikeholdsordning, men vi har en overgangsperiode som gjelder frem til 1. januar 2023.

I denne forskriften er det innført nye krav for oppfølging av luftdyktigheten på luftfartøy som faller inn under kategorien «Andre luftfartøy» ref. BSL B 3-3 § 5, «Tidligere militære luftfartøy» ref. BSL B 3-3 § 6 og for alle luftfartøy som skal benyttes av organisasjon med tillatelse til å tilby opplevelsesflyging etter forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy.

Komplekse luftfartøy

For luftfartøy som faller innenfor kategorien komplekse luftfartøy eller luftfartøy som skal benyttes til opplevelsesflyging gjelder det også krav om sikkerhetssystem fra 1. januar 2023. Les mer om dette i denne artikkelen

Kontakt oss

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon kan du sende en e-post til postmottak@caa.no, merk «BSL B 3-3 - overgangsregler».