Forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i Bodø og Bardufoss kontrollsone og terminalområde

TMA og CTR over Nord-Norge
Utklipp av kart over Nord-Norge som viser CTR og TMA, hentet fra Avinor IPPC.

Luftfartstilsynet har vedtatt en forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i Bodø og Bardufoss kontrollsone og terminalområde.

Forskriften er på grunn av kort tilgjengelig tid vedtatt uten en forutgående høringsprosess. Luftfartstilsynet har funnet dette forsvarlig, blant annet ettersom restriksjonsområdene i deres helhet vil befinne seg innenfor kontrollert luftrom rundt Bodø og Bardufoss lufthavn.

Restriksjonsområdene vil gjelde i perioden 28. februar til og med 15. april, og er opprettet i forbindelse med militærøvelsen Cold Reponse 2022. Formålet med restriksjonsområdene er å sikre trygg håndtering av innflyging av militære fly som ikke kan benytte seg av etablerte instrumentinnflygingshjelpemidler til Bodø og Bardufoss lufthavn. Restriksjonsområdene vil i utgangspunktet være deaktiverte, men vil aktiveres på kort varsel og i korte perioder (sanntidsaktivering) i deler av innflygingsfasen for aktuelle luftfartøyer under værforhold som krever instrumentflyging (IMC).

Her finner du hele forskriften.

Publisert: 26. feb 2022