Cold Response 2022 – Restriksjoner i luftrom

I forbindelse med Natoøvelsen Cold Response 2022 ble det innført restriksjonsområder for alle luftfartøy, i berørte områder.

Cold Response 2022 pågikk perioden i 14.–31. mars, og over 30 000 soldater fra 27 land evar involvert i øvelsen.

Stengt luftrom

Av hensyn til flysikkerheten innførte Luftfartstilsynet restriksjonsområder over store deler av Nordland og Troms. Det betyr at det ikke var tillatt å fly med luftfartøy som ikke deltok i øvelsen i det berørte området. Dette gjaldt også droner. Det ble etablert korridorer for kommersiell rutetrafikk, slik at passasjertrafikken kunne avvikles i perioden.

Mer informasjon om øvelsen og de ulike områdene kan du finne her:

AIP AIRAC SUP 03/22: EN_Sup_A_2022_EXER CR_2022_en v2.fm (avinor.no)

Restriksjonsområder:

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2022/forskrift-om-opprettelse-av-midlertidige-restriksjonsomrader-i-bodo-og-bardufoss-kontrollsone-og-terminalomrade/

Vis hensyn – vær trygg

Det er den enkelte flyger eller dronepilot sitt ansvar å opptre i tråd med regelverket, som er etablert for å hindre ulykker eller hendelser. Luftfartstilsynet oppfordrer alle til å tenke sikkerhet, og respektere forbudet.Publisert: 21. mar 2022