Brukerundersøkelser 2022

Vindpølse mot blå horisont

Luftfartstilsynet har sendt ut to spørreundersøkelser til et representativt utvalg av ledere og ansatte i forskjellige luftfartsorganisasjoner.

Hvis du har fått en inivtasjon til å delta i undersøkelen fra Respons Analyse, kan du trygt trykke på lenken. Vi ønsker å kartlegge hvordan dere opplever Luftfartstilsynet og HMS-arbeidet i luftfarten. Tusen takk til alle som svarer.

Publisert: 26. okt 2022