Arbeidsmiljøundersøkelse blant besetningsmedlemmer i norsk luftfart

Helikopter med underhengende person
Bilde: Mostphotos

Luftfartstilsynet gjennomfører for tiden en arbeidsmiljøundersøkelse for besetningsmedlemmer i norsk luftfart.

Undersøkelsen skal bidra til å fokusere Luftfartstilsynets innsats og ressurser mot segmenter, personellgrupper og arbeidsmiljøfaktorer. På den måten kan vi som arbeidstilsyn for luftfarten målrette vårt arbeid med arbeidsmiljøet blant flyvende personell i norsk luftfart. Undersøkelsen er sendt ut til besetningsmedlemmer i omtrent 35 virksomheter.

Om du har mottatt en invitasjon til å delta i undersøkelsen fra Respons Analyse, kan du trygt trykke på lenken. Vi takker alle som svarer for deres hjelp.

Luftfartstilsynet har også på trappene en brukerundersøkelse. Det kan føre til at enkelte av dere vil motta enda en undersøkelse fra oss om noen uker.

 

 

Publisert: 26. aug 2022