Saksbehandlingstid flymedisin

På grunn av ressursmessige årsaker forventer vi en økning i saksbehandlingstiden for alle flymedisinske saker i en periode fremover.

Vi anbefaler søkere om medisinsk sertifikat om å være tidlig ute og å sørge for at søknaden er komplett slik at saksbehandlingen ikke blir ytterligere forsinket.