Nytt regelverk for standard bakgrunnssjekk

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift som endrer forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC). Endringene gir utfyllende og presiserende bestemmelser om standard bakgrunnssjekk. Endringene i regelverket vil ha betydning for personer som har befatning med blant annet forsyninger og frakt som skal inn på sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn.

En bakgrunnssjekk består av tre elementer; identitetskontroll, kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem årene, samt vandelskontroll.

Mange grupper som skal jobbe i tilknytning til eller på en lufthavn trenger en slik bakgrunnssjekk. De nye endringene nå har betydning for de personer som jobber i virksomheter som utfører oppgaver som nevnt i forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.1.2, eller hvor det i forskrift eller enkeltvedtak er stilt krav om at deres personell må bestå kravene til standard bakgrunnssjekk.

Oppdater deg på en gjennomgang av de nye reglene, under nytt om regelverk.