Nytt droneregelverk – nå må «alle» registrere seg

Fra 1. januar 2021 trådte et nytt felleseuropeisk regelverk for droner i kraft i Norge. Alle piloter med en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller mer, må registrere seg på Luftfartstilsynets Flydrone.no. På Flydrone.no. finner en også gratis kurs.

Det har lenge vært kjent at det nye regelverket ville tre i kraft, og mange bedrifter og hobbyflygere har forberedt seg på de nye reglene. På våre nettsider kan man finne informasjon om de nye kategoriene; blant annet er det laget en interaktiv veileder som hjelper droneoperatører finne ut i hvilken kategori de kan fly og hvilke regler som gjelder for dem.

Registrering og kurs på flydrone.no

Fra 31. desember 2020 har vi åpnet for registrering, kurs og eksamen på nettportalen flydrone.no. I portalen logger man seg på med ID-porten og registrerer seg som privatperson, pilot for en organisasjon eller som organisasjon. Det finnes alternativ pålogging for brukere under 13 år eller uten norsk personnummer. På flydrone.no kan man ta kurs og eksamen A1/A3, og i portalen vil man senere finne kompetansebevis og registrerte opplysninger. Eksamen for piloter i A2 tas på trafikkstasjoner og etter bestått eksamen vil man få utstedt sertifikat.

Publisert: 06. jan 2021