Nasjonal flysikkerhetsplan

Illustrasjonsbilde fly i solnedgang

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi har nå publisert en oppdatert nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de neste årene for å bidra til å opprettholde og forbedre flysikkerheten.

Planen er i tråd med de overordnede flysikkerhetsmålene som framgår i Norges flysikkerhetsprogram. Flysikkerhetsplanen skal gjøre sikkerhetsarbeidet og -prioriteringene fra myndigheten mer transparente, tilgjengelige og forutsigbare for de involverte aktørene i luftfarten.

Luftfart er en global industri og statene er forpliktet til å utveksle informasjon og koordinere innsatsen for å ivareta sikkerheten. Flysikkerhetsplanen utvikles derfor i tråd med internasjonale anbefalinger med spesiell vekt på ICAOs globale flysikkerhetsplan (Global Aviation Safety Plan, GASP) og EASAs europeiske flysikkerhetsplan (European Plan for Aviation Safety, EPAS).

Denne utgaven av den nasjonale flysikkerhetsplanen er basert på EPAS 2021-2025 og omtaler de oppgavene EASA der retter til medlemsstatene. EASA rullerer EPAS årlig. Framover vil Luftfartstilsynet oppdatere flysikkerhetsplanen i tråd med endringer i slike oppgaver til medlemslandene og endringer i internt identifiserte sikkerhetstemaer.

Denne utgaven av flysikkerhetsplanen omtaler i alt 32 temaer hvorav 26 har aktive leveranser, to har planlagte leveranser og de fire siste temaene er nedprioritert. Temaene er delt inn i systemiske og operasjonelle temaer og treffer ulike deler av norsk luftfart. Bruk gjerne sidemenyen for å enkelt navigere deg fram til de temaene som er av interesse for deg.

Se hele flysikkerhetsplanen her.

Vi håper dette er interessant informasjon for alle lesere.

Publisert: 03. jan 2022