Legeattest for søknad på astronautopptak

Astronautdrakt og kvinneansikt
Foto: ESA (www.esa.int)

Fredag 18. juni går fristen ut for å søke om å bli astronaut i ESA (European Space Agency). For å kunne søke på stillingen krever ESA at du kan fremvise EASA legeattest klasse 2.

Alle godkjente flyleger og flymedisinske senter i Norge kan gjennomføre en flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av klasse 2 legeattest. I de fleste tilfeller vil flylegen utstede legeattest eller avslagsbrev samme dag som undersøkelsen gjennomføres. Det gjøres oppmerksom på at noen få medisinske tilstander medfører krav om konferering med eller saksbehandling i Luftfartstilsynet før en legeattest kan utstedes av flylegen. Eksempler på dette er historikk på hjerteinfarkt, medikamentkrevende astma, psykiatrisk diagnose eller kronisk nevrologisk lidelse. Det anbefales derfor at den flymedisinske undersøkelsen gjennomføres i god tid før fristen.

ESA har i en nylig pressemelding opplyst at søkere som venter på den formelle legeattesten også har anledning til å sende inn en kopi av flylegens medisinske rapport innen søknadsfristen for så å ettersende kopi av legeattesten. Dersom du ikke mottar legeattest eller avslagsbrev hos flylegen anbefales det altså at du ber om en kopi av den medisinske rapporten.

For spørsmål knyttet til astronautopptaket vises det til ESAs nettsider.