Konsultasjonsmøte om revidert ytelsesplan for referanseperiode 3

Luftfartstilsynet inviterer alle interesserte til et konsultasjonsmøte om revidert ytelsesplan for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet for flysikringstjenestene.

Tid: Fredag 18. juni 2021, klokken 10:00 – 14:00.

Møtet vil foregå digitalt på Microsoft Teams. Agenda og bakgrunnsinformasjon vil bli sendt påmeldte deltakere i god tid før møtet.

Påmelding kan skje til Finn O. Meling: fom(@)caa.no.

Om ytelses- og avgiftsstyringen

Ytelses- og avgiftsstyringen inngår som en del av Single European Sky-regelverket, og setter krav til forbedret ytelse for flysikringstjenestene («air navigation services») innen fire ytelsesområder: sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet. Kravene til forbedret ytelse fastsettes gjennom nasjonale ytelsesplaner. Ytelsesplanene for den tredje referanseperioden gjaldt i utgangspunktet for årene 2020-2024. Som følge av den betydelige innvirkningen Covid-19 har hatt på lufttrafikken, har kommisjonen besluttet at det skal utarbeides nye ytelsesplaner for den tredje referanseperioden. De nye ytelsesplanene skal leveres inn fra nasjonale myndigheter innen utløpet av september 2021.