Forvirrende e-post om fornyelse av registrering som droneoperatør

De siste dagene har flere registrerte droneoperatører mottatt forvirrende e-poster fra Luftfartstilsynet om fornyelse av sin registrering.

I den automatiserte e-posten kommer det ikke tydelig frem hvem som er avsender for e-posten. I tillegg henvises det til en nettside som ikke eies av Luftfartstilsynet. Det skyldes at man i en tidlig utviklingsfase jobbet med en annen arbeidstittel på flydrone.no, som er det offisielle droneoperatørregisteret.

Utsendelsen skjedde da en automatisert varslingsfunksjon slo inn før vi rakk å kvalitetssikre. Luftfartstilsynet beklager på det sterkeste å ha skapt forvirring og jobber med å utbedre funksjonaliteten for varsling om fornyelse.

Publisert: 05. okt 2021